Важно: Поради технически причини днес няма да работим. Извиняваме се за неудобството.

общи условия

Това са Общите условия за ползване („Условията“) на този уеб сайт („Уебсайтът“), който Ви е предоставен от НКД Пица Балкани ООД с адрес гр. София 1606, район Красно село, бул. Пенчо Славейков No 19. Регистрирайки се като потребител на този Уебсайт („Потребител“, „Вие“ или „Ваш“), или правейки Поръчка чрез този Уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате тези условия.

Има два типа потребители на Уебсайта: Ресторанти или други търговски Обекти (всеки от тях наричан „Ресторант“), както и физически лица, които поръчват от Ресторанти („Клиент“). В тези Условия ще използват думите „Потребител“ или „Клиент“ или „Вие“ или „Ваши“, за да означават Клиент. Този уебсайт предоставя на Клиентите информация за Ресторантите и позволява на всеки Клиент да изпрати поръчка (всяка от тях наричана „Поръчка“) за храна или други продукти („Стоки“) към всеки Ресторант, който изпълнява Поръчката на („Обслужва“) Клиента.

1. Регистрация при нас.

а. Всеки Клиент трябва да предостави следната информация, за да се регистрира при нас или да подаде поръчка:

 • Име (без псевдоними или измислени имена).
 • Имейл адрес.

б. Всеки Клиент трябва да предостави собствена валидна информация за кредитна или дебитна карта, когато избира да плати с карта за поръчката онлайн

в. Всеки Клиент получава псевдоним („Потребителско име“) и парола („Парола“), за достъп до профила си („Профил“) или също така може да влезе използвайки профил от социални мрежи, включващи (например: Фейсбук, Туитър, Гугъл и т.н.). Докато не заявите друго, ще приемем, че всяко лице, използващо Вашата Сметка, е упълномощено да направи това от ваше име.

г. Всеки Клиент трябва да е навършил 18 години.

д. Възможно е по свое усмотрение да потвърдим информацията, която ни предоставяте. Възможно е по свое усмотрение да ограничим използването Ви на Уебсайта, докато не потвърдим информацията Ви.

2. Поръчки.

а. Всички Поръчки се правят чрез Уебсайта.

б. След като Поръчката Ви бъде изпратена към Ресторант, Ресторантът може да се свърже с Вас относно Поръчката Ви на посочения от вас имейл адрес или телефонен номер. Ако не потвърдите дадена Поръчка или не отговаряте на Ресторанта, Ресторантът може да отмени Поръчката и цената ще бъде възстановена на кредитната или дебитната Ви карта, използвана при подаване на Поръчката.

3. Потребителско поведение.

а. Вие се съгласявате да използвате Уебсайта по начин, който съответства на настоящите Условия и спазването на всички приложими закони и разпоредби.

б. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате за каквито и да е търговски цели никаква част от Услугата или Уебсайта, освен ако това не е изрично разрешено от настоящите Условия.

в. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, общински, областни, национални и / или регионални закони, които може да са приложими към използването на Уебсайта и използването на Интернет.

г. Ставайки регистриран потребител, вие се съгласявате да включим Вашите данни в нашата база данни. Вашите данни включват записи на всички Поръчки, заявени чрез Уебсайта.

д. Ние може да откажем Услугата или да ограничим, временно прекратим, или закрием Вашия Профил по всяко време, по каквато и да е причина или без причина, по наше усмотрение. Възможно е също да използваме технически средства, за да ограничим достъпа и използването на Уебсайта за Потребители или други лица.

е. Вие приемате, че Уебсайтът (включително, но не само текст, звук, снимки, графики, картини, или други материали, съдържащи се във всякакви форми на комуникация, реклами, или съобщения, независимо дали идват от нас, или от нашите рекламодатели или партньори, включително Ресторанти и софтуер) са защитени чрез авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти и / или други права и закони за собственост. Имате право да използвате Уебсайта и Продуктите, и Услугата само както е изрично разрешено от нас, нашите рекламодатели и партньори, според случая.

ж. Вие се съгласявате да не променяте, наемате, отдавате на лизинг, заемате, продавате, разпространявате, или създавате производни продукти въз основа на Уебсайта или Услугата, изцяло или отчасти.

з. НКД Пица Балкани ООД си запазва правото да сътрудничи изцяло на правителствени органи, частни следователи и / или пострадали трети страни при разследването на всяко предполагаемо престъпно или административно нарушение или друга незаконна дейност на Уебсайта или по друг начин. Освен това, НКД Пица Балкани ООД. може да разкрие Вашите контакти и друга информация, ако това е поискано от правителство или правоприлагащ орган, пострадала трета страна, или в резултат на призовка или друго правно действие, като НКД Пица Балкани ООД не носи отговорност за щети или резултати от това си действие и Вие се съгласявате да не предявявате иск срещу НКД Пица Балкани ООД за такова разкриване.

и. Вие приемате и се съгласявате, че НКД Пица Балкани ООД може да използва вашите лични данни в съответствие с Декларацията за поверителност, приложена като „Приложение А“ по-долу.

й. НКД Пица Балкани ООД може да Ви изпраща информация и да ви предлага продукти и услуги от време на време. За повече подробности, свързани с нашите правила, свързани с такива оферти, моля, направете справка с Декларацията за поверителност.

4. Представителства и гаранции.

С настоящото Вие потвърждавате, гарантирате и сключвате споразумение с нас, че ще:

 • Предоставяте достоверна, точна, актуална и пълна информация.

 • Поддържате и своевременно изменяте всяка информация, с цел да я запазите достоверна, точна, актуална и пълна.

С настоящото вие потвърждавате, гарантирате и сключвате споразумение с нас, че предоставената от Вас информация за показване на уебсайта (включително материали, изпратени като обратна връзка или отзив за Ресторант) няма да:

 • съдържат измамлива информация или да правят мошенически оферти на стоки.

 • нарушават приложимото законодателство, правилници, наредби или укази.

 • нарушават или злоупотребяват с авторски права, търговски марки, марки за услуги или друга интелектуална собственост или други права на трета страна.

 • съдържат материали, които представляват неоторизирана реклама или тормоз (включително, но не само, спам), навлизат в личното пространство на никого или насърчават поведение, което би представлявало престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава който и да е закон или правило.

 • съдържат каквито и да е компютърни вируси или други разрушителни устройства и кодове, които водят до увреждане, смущаване на работата, прихващане или изземване на софтуерна или хардуерна система, данни или лична информация.

5. Отказ от предоставяне на гаранции.

а. УЕБСАЙТЪТ, СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА“ И „АКО СА НАЛИЧНИ“. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И РЕСТОРАНТИТЕ ИЗРИЧНО ОТКАЗВАТ ДА ПОЕМАТ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

б. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (I), ЧЕ УСЛУГИТЕ, ПОРЪЧКИТЕ, СТОКИТЕ, ИЛИ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (II) ЧЕ УСЛУГИТЕ, ПОРЪЧКИТЕ, СТОКИТЕ ИЛИ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (III), ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДОБНИ УСЛУГИ, ПОРЪЧКИ ИЛИ НА УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ И НАДЕЖДНИ; (IV), ЧЕ КАЧЕСТВОТО НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПОРЪЧКИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО СТОКИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ АРТИКУЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС, ЧРЕЗ УСЛУГАТА ИЛИ ЧРЕЗ НЯКОЙ РЕКЛАМОДАТЕЛ ИЛИ ПАРТНЬОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВАТО И ДА БИЛО ХРАНА, ЩЕ ВИ УДОВЛЕТВОРИ.

в. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УЕБСАЙТА СЕ ДОСТЪПВАТ ОТ ВАС ПО ВАША ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА И РИСК И ВИЕ САМИ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ПО ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ПОДОБНИ МАТЕРИАЛИ.

г. НИКАКВИ ПОРЪЧКИ, ДАННИ, СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ УСТНИ ИЛИ В ПИСМЕН ВИД, ПРИДОБИТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ОТ НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, УЕБСАЙТА ИЛИ ЧРЕЗ/ ОТ УСЛУГАТА НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

6. Ограничаване на отговорността.

а. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, В ТОВА ЧИСЛО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УСЛУГИТЕ, ПОРЪЧКИТЕ, СТОКИТЕ, ИЛИ УЕБСАЙТА.

б. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПОРЪЧКИТЕ ИЛИ СТОКИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА , ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗЧИТАНЕ НА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ, ПОРЪЧКИ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ НЕ НА/ЧРЕЗ УЕБСАЙТА.

в. ВИЕ ПРИЕМАТЕ И И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НИТО ПОТВЪРЖДАВАТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, НИТО ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ВСЯКАКВО НАРУШАВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ТЯХ ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛО ИЗМАМА ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, УЛЕСНЕНИ ОТ ТЯХ.

д. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, КАКТО И НИКОЙ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ, КАКТО И НИКОЙ ОТ РЕСТОРАНТИТЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА, ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ, ИЛИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ НА ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО СТРАНАТА Е ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

е. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДИТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО ЗАБАВЯНЕ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ САЙТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ОТ ПРИРОДНИ СИЛИ, СИЛИ ИЛИ ПРИЧИНИ ИЗВЪН ТЕХНИЯТ ПРИЕМЛИВ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМИ С ИНТЕРНЕТ ДОСТЪПА, КОМПЮТЪРНИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ, ИЛИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СРИВОВЕ В ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, СТАЧКИ, ТРУДОВИ СПОРОВЕ, БУНТОВЕ, ВЪСТАНИЯ, ГРАЖДАНСКИ БЕЗРЕДИЦИ, НЕДОСТИГ НА РАБОТНА РЪКА ИЛИ МАТЕРИАЛИ , ПОЖАРИ, НАВОДНЕНИЯ, ЕКСПЛОЗИИ, ДЕЙСТВИЯ НА ВИСШИ СИЛИ, ВОЙНА, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НАРЕЖДАНИЯ НА ВЪТРЕШНИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДИЛИЩА ИЛИ ТРИБУНАЛИ, КАКТО И НЕИЗПЪЛНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

е. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, КАКТО И РЕСТОРАНТИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗВЪН ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ.

7. Интелектуална собственост.

С регистрацията си на Уебсайта или предоставянето на Съдържание на Уебсайта, Вие ни предоставяте неизключително, безвъзмездно, прехвърляемо, неотменимо и вечно право да използваме и възпроизвеждаме информацията, данните и съдържанието, които ни предоставяте от време на време, като обратна връзка относно храната или отзиви за Ресторанти, друг текст, фотографии или графики (общо наричани "Съдържание"), които да бъдат използвани на Уебсайта. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да се въздържаме от показването на каквото и да било Съдържание в Уебсайта. Ние можем да изтрием или да се разпореждаме с каквото и да е Съдържание по всяко време по каквато и да е причина или без причина.

8. Искове за нарушение на авторски права.

Ние се ангажираме да спазваме Закона за авторското право и свързаните с него закони и очакваме Вие ​​и всички останали Потребители на Уебсайта също да спазвате тези закони. Използването на нашия Уебсайт за предаване (по електронна поща, качване, публикуване или по друг начин) на каквато и да било информация или други артикули без изричното разрешение на собственика на тази информация или елементи, както и извършването на каквато и да е дейност, която нарушава авторско право или друго право на трета страна нарушава тези разпоредби. Вие се задължавате и ни гарантирате, че (а) притежавате или сте законно упълномощени по друг начин да използвате каквито и да е файлове, данни, текст, или друга информация, която можете да предавате на или чрез нашия Уебсайт; и б) че всяка употреба на файлове, данни, текст или друга предоставена от вас информация не нарушава тези законови разпоредби и няма да причини щета на никое лице или организация. Ако смятате, че Ваш труд е бил копиран на нашия Уебсайт или на някоя от другите ни системи или мрежи по начин, който представлява нарушение по Закона за авторското право, моля да ни предоставите следната информация за получаване на уведомление за твърдяно нарушение (за да сте сигурни, че уведомлението Ви отговаря на изискването на Закона за авторското право за цифровите технологии:

 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право;

 • Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че има нарушение;

 • Описание на това, къде материалът, за който твърдите, че нарушава, се намира на Уебсайта;

 • Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;

 • Изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че спорната употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или от закона;

 • Изявление от Вас, направено със знание за възможността за наказание при лъжесвидетелство, че горепосочената информация в известието ви е точна и че сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права. Можете да изпратите Вашият иск за увредени авторски права на:

По пощата: НКД Пица Балкани ООД
На вниманието на Администратор
гр. София 1606, район Красно село, бул. Пенчо Славейков No 19

По телефона: +359 88 9020329

По електронна поща: support@nkdpizza.bg

 

9. Обезщетение.

С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, неговите филиали, партньори, длъжностни лица и служители, както и Ресторантите от всякакви обвинения, загуби, искове, задължения (включително съдебни разходи на база пълно обезщетение), които може да възникнат от каквото и да е използване на Уебсайта от Вас или от което и да е друго лице, използващо Вашият Профил, включително, но не само, показване на Вашата информация на Уебсайта, подаване на Поръчки или каквото и да е нарушение на тези Условия. Вие също се съгласявате да защитите, обезщетите и предпазите НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД, неговите филиали, длъжностни лица и служители, както и Ресторантите от всякакви загуби, искове, задължения (включително съдебни разходи на база пълно обезщетение), които могат да възникнат от каквото и да е нарушение на каквито и да е декларации и гаранции, направени от Вас към НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД.

10. Общи положения

а. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД и Вие сте независими контрагенти и никакво агентство, партньорство, съвместно предприятие, връзка работник-работодател или франчайзър-франчайзополучател не са предвидени или създадени от настоящите Условия.

б. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД има право да прехвърля задълженията и ангажиментите си по настоящите Условия и / или във всяко споразумение, свързано със Услугите, Поръчките или Стоките, на което и да е лице или организация по всяко време.

в. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД си запазва правото да променя или заменя тези Условия, като тези промени влизат в сила при публикуване на Уебсайта. Ако продължите да употребявате Уебсайта след каквито и да е промени в тези Условия Вие, това представлява утвърдително потвърждение, че сте съгласни с текущата версия на Условията.

д. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД си запазва правото да променя някои или всички свои функционални възможности или да преустанови Услугата, Уебсайта и други услуги с или без предупреждение към Вас. НКД ПИЦА БАЛКАНИ ООД не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна, ако упражни правото си да променя или прекъсне съществуването на Уебсайта или Услугата.

11. Ресторанти в Република България

Всички цени, посочени за ресторантите в република България, са в българиски Лева и потребителят ще бъде таксуван в български Лева.

12. Правила за доставка

Всички поръчки ще бъдат доставени за времето, потвърдено при приемане на поръчката. Ако по някаква причина ресторантът не е в състояние да достави храната, ние ще ви се обадим и ще ви уведомим в рамките на 60 минути от времето на подаване на поръчката и ще възстановим пълната сума по кредитната Ви карта, в случай че сте поръчали с такава.

Приложение А (Декларация за поверителност)

Защитата на личните ви данни е важна за нас. Разбираме, че може да имате въпроси или притеснения относно личната Ви информация и как тя ще бъде използвана. Имайки предвид това, разработихме тази Политика за Поверителност.

Настоящата Декларация за поверителност урежда начина, по който ресторантите НКД Пица Балкани ООД събират, използват, съхраняват и разкриват информация, събрана от потребителите (всеки от тях – „Потребител“) на този уебсайт („Сайт“). Тези правила за поверителност се отнасят за Сайта и всички продукти и услуги, предлагани от Ресторантите.

Лична идентификационна информация

Можем да събираме лични данни за идентификация от Потребителите по различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават нашия сайт, се регистрират на сайта, дават поръчка, абонират се за нашия бюлетин, попълват формуляр, или да правят Поръчки за храна или други Стоки, както и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашия сайт.

На Потребителите може да бъде поискано:

 • Вашето име и името на Вашата фирма
 • Адреси за връзка и адреси за фактуриране
 • Адресът на електронната ви поща („имейл“)
 • Вашите телефонни номера
 • Информация за кредитни или дебитни карти
 • Вашият основен град на пребиваване и хранене
 • Всякаква информация, която можете да предоставите във форуляр на Ресторантите от Уебсайта, от които сте поръчвали, Вашата история на поръчките, както и всяка информация или предпочитания за хранене, предоставени от Вас или от Ресторанта
 • Адресът на интернет протокола, от който сте посетили Уебсайта
 • Елементите, върху които сте кликнали съответната уеб страница

Потребителите, обаче могат да посетят сайта ни и анонимно. Ние ще събираме лични данни от Потребителите, само ако те доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лични данни, но трябва да се вземе предвид, че това би могло да им попречи да извършват определени действия, свързани с използването на Сайта.

Събиране на информация за идентификация, която не представлява лични данни 

Ние можем да събираме информация за идентификация за Потребителите, която не представлява техни лични данни, когато те взаимодействат с нашият Сайт. Информацията за идентификация, която не представлява лични данни може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническа информация за начина на свързване на Потребителите с нашия Уебсайт, каква операционна система и кои доставчици на интернет услуги са използвани, и друга подобна статистическа информация.

“Бисквитки” на уеб браузъра

Сайтът ни може да използва "бисквитки", за да подобри изживяването и на Потребителите и ползваемостта на сайта. „Бисквитката“ е малък файл, който е запазен на Вашия компютър и който може да съдържа информация за Вас, като Вашето потребителско име и парола, или за Вашето използване на Уебсайта, като страницата, която сте посетили последно. В резултат на това можем (i) да ви идентифицираме, когато влезете в Уебсайта, така че да не трябва повторно да въвеждате лична или друга информация всеки път, когато посещавате Уебсайта, (ii) да настроим и персонализираме съдържанието, което Ви предоставяме (iii) да поддържаме „състоянието“ на текущото ви посещение (напр. да поддържаме историята на Поръчките или елементите в Поръчката си) и (iv) да ви предупреждаваме за функциите на Уебсайта. Можете да деактивирате „бисквитките“, но в резултат на това Уебсайтът може да не работи правилно. Освен това можем да събираме определена информация, която не е лични данни във връзка с Уебсайта. Например, може да събираме информация за браузъра, който използвате за достъп до Уебсайта, операционната система, която използвате и определена информация за Уебсайта, до който сте осъществили достъп непосредствено преди да достъпите нашият Уебсайт.

Публикуване в публичните зони на Уебсайта

Моля, не забравяйте, че ако публикувате каквато и да е Ваша лична информация в публичните зони на уебсайта, например в обратна връзка, тази информация може да бъде събрана и използвана от други лица, над които нямаме контрол. Ние не носим отговорност за използването от трети страни на информация, която публикувате или предоставяте по друг начин в публичните зони на Уебсайта.

Как използваме събраната информация

Ние може да събираме и използваме лични данни на Потребителите за следните цели:

 • Подобряване на обслужването на клиентите

  Информацията, която предоставяте ни помага да реагираме по-ефективно на исканията за обслужване на клиенти и на нуждите от поддръжка;

 • Персонализиране на потребителското преживяване

  Може да използваме обобщена информация, за да разберем как Потребителите ни като група използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия Сайт. За да Ви предоставим препоръки за ресторанти въз основа на историята на Вашите хранения;

 • Подобряване на нашия Сайт. Може да използваме отзивите, които предоставяте, за да подобрим нашите продукти и услуги;

 • Обработка на плащания. Можем да използваме информацията, която потребителите предоставят за себе си, когато поръчват единствено за обслужване на съответната поръчка. Ние не споделяме тази информация с трети страни освен в степента, необходима за предоставянето на услугата;

 • Провеждане на промоция, конкурс, проучване, или друга функция на Сайта. За да изпращаме информация за потребителите, която те са се съгласили да получават относно теми, за които смятаме, че ще представляват интерес за тях.

 • Изпращане на периодични имейли

  Можем да използваме имейл адреса, за да изпращаме на Потребителя информация и актуализации, свързани с тяхната поръчка. Може също така да се използва и за отговаряне на потребителски запитвания, въпроси и / или други искания. Ако Потребителят реши да се включи в нашия пощенски списък, той ще получи съобщения, които могат да включват новини за компанията, актуализации, информация за свързани продукти или услуги и т.н. Ако в някой момент Потребителят желае да се откаже от получаването на бъдещи имейли, включваме подробни инструкции за отписване в долната част на всеки имейл.

Как защитаваме Вашата информация

Въвеждаме стандартни за индустрията практики за събиране, съхранение и обработка на данни, както и подходящи мерки за сигурност, за да се предпазим от неоторизиран достъп, промяна, разкриване, или унищожаване на Вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранявани на нашия сайт.

Установили сме определени физически, електронни и управленски процедури, за да се опитаме да защитим и обезопасим информацията, която събираме, въпреки че никоя система не е напълно сигурна. Призоваваме Ви да предприемете подходящи предпазни мерки, за да защитите личните си данни, което трябва да включва никога да не споделяте потребителското си име и парола с никого.

Как да получите достъп до или коригирате информацията си

Можете да получите достъп до вашата лична информация, която сме събрали чрез Уебсайта и която все още поддържаме, като се свържете с нас, както е описано по-долу в "Как да се свържете с нас". Можете да коригирате фактологически грешки в личната Ви информация, като актуализирате страницата на Вашия профил в Уебсайта, или чрез изпращане на молба до нас, която достоверно показва, че данните ни са неправилни. За да защитим поверителността и сигурността Ви, ще предприемем също така разумни стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да предоставим достъп до Вашата лична информация или да Ви позволим да правите корекции, и може да откажем достъп на всеки потребител

Споделяне на личните Ви данни

Ние не продаваме, търгуваме или не даваме под наем информация за личните данни на Потребителите на трети страни. Възможно е да споделяме широко дефинирана обобщена демографска информация, която не е свързана с лична идентификацираща информация относно посетители и Потребители с нашите бизнес партньори, доверени партньори и рекламодатели за целите, посочени по-горе. Можем да използваме трети страни за доставчици на услуги, които да ни помагат да управляваме нашия бизнес и Сайта или да администрират дейности от наше име, като изпращане на бюлетини или проучвания. Можем да споделим информацията Ви с тези трети страни за тези ограничени цели, при условие че сте ни дали разрешение.

Връзки към други сайтове и сайтове на трети страни

Потребителите могат да намерят рекламно или друго съдържание на нашия Сайт, което е свързано със сайтовете и услугите на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Ние не контролираме съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове и не носим отговорност или подкрепяме практиките за защита на личните данни, или за съдържанието на други уебсайтове. Освен това тези други сайтове могат да изпращат свои собствени "бисквитки" към потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Освен това тези сайтове или услуги, включително тяхното съдържание и връзки, може да се променят постоянно. Тези сайтове и услуги може да имат собствени политики за поверителност и политики за обслужване на клиенти. Разглеждането и взаимодействието с всеки друг уебсайт, включително уебсайтове, които имат връзка към нашия Сайт, са предмет на собствените условия и правила на въпросния уебсайт.

Докато НКД Пица Балкани ООД се стреми да защитава личната информация и поверителността на своите потребители, ние не гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която разкривате онлайн. Тази Политика за защита на личните данни не се разпростира върху всичко, което е присъщо на функционирането на интернет и следователно извън контрола на НКД Пица Балкани ООД.

Информация от децата

Ние не изискваме или събираме информация от лица под 13-годишна възраст (съзнателно), нито предоставяме някоя от нашите стоки или услуги на лица на възраст под 13 години. Ако смятате, че сме събрали по невнимание такава информация, или сме предоставили такива стоки или услуги, моля, свържете се незабавно с нас, за да можем да изтрием информацията.

Реклама

Рекламите, които се показват на нашия сайт, могат да бъдат доставени на Потребителите от рекламни партньори, които могат да поставят „бисквитки“. Тези „бисквитки“ позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да събере информация за идентификация, която не представлява лични данни за Вас или за останалите лица, които използват компютъра Ви. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да предлагат целенасочени реклами, които смятат, че ще бъдат от най-голям интерес за Вас. Тази декларация за поверителност не обхваща използването на „бисквитки“ от рекламодатели.

Промени в настоящата декларация за поверителност

Имаме право да актуализираме по всяко време тази декларация за поверителност. Когато го направим, ще редактираме датата на последна актуализация в долната част на тази страница, като същевременно ще изпратим съобщение на Потребителите за състоялата се промяна. Ако даден потребител е отказал получаването на съобщения от нас, това може да доведе до не получаване на съобщението за промяна. За това насърчаваме Потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани за това как спомагаме за защитата на личната информация, която събираме. Вие потвърждавате и приемате, че е Ваша отговорност периодично да преглеждате тази декларация за поверителност и да се информирате за модификациите.

Приемане на тези условия от Ваша страна

Използвайки този Сайт, вие изразявате съгласието си, че приемате настоящата декларация и Общите условия. Ако не сте съгласни с настоящата декларация, моля, не използвайте нашия Сайт. В случай че продължавате да употребявате Сайта след публикуването на промените в тези правила, ще се счита, че приемате тези промени.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, практиките на този сайт, или взаимоотношенията Ви с този сайт, моля свържете се с нас чрез:

 • По пощата:
  НКД Пица Балкани ООД
  На вниманието на лицето по администрация на личните данни,
  гр. София 1606, район Красно село, бул. Пенчо Славейков No 19
 • По телефона: +359 88 9020329
 • По електронна поща: support@nkdpizza.bg
 • Последна промяна: 1 декември, 2018 г.